facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nawiązanie współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach

Zdjęcie: teczka na dokumen

W czwartek 14 czerwca 2018 roku o godz. 11.30 w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach podpisana została umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy szkołą a Uniwersytetem Śląskim. Ze strony uczelni dokument podpisał dr Michał Ludynia – asystent na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, natomiast szkołę reprezentowała dyrektor mgr Anita Iskierka.

Podczas uroczystości wykład okolicznościowy dla uczniów liceum zatytułowany „Przepływ i stężenie auksyn - czynniki regulujące rozwój roślin” wygłosił dr Michał Ludynia. Podczas spotkania obecni byli także koordynatorzy: dr Agnieszka Bangrowska, dr Marzena Podgórna, dr Anna Urbisz.

Moment podpisania umowy

Podpisanie umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej
fot. Dział Promocji UŚ 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.