facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nawiązanie współpracy z II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

Zdjęcie: teczka z dokumentami

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego obejmie patronatem naukowym klasy o rozszerzeniu językowym w cieszyńskim II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. Umowa o współpracy dydaktycznej zawarta zostanie we wtorek 13 grudnia 2016 roku w Cieszynie.

Patronatem objęte zostaną klasy, w których przedmiotami wiodącymi są języki: angielski, rosyjski, niemiecki oraz francuski. W ramach współpracy nauczyciele akademiccy prowadzić będą dla uczniów wybrane zajęcia, licealiści będą mogli również uczestniczyć w poszczególnych zajęciach akademickich, takich jak: wykłady, seminaria i warsztaty, odbywających się na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Współpraca obejmować będzie nie tylko uczniów, ale też nauczycieli, dla których przewidziane jest wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Liceum będzie miało również możliwość korzystania z oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Na współpracy skorzystają również studenci, którzy będą mogli odbywać praktyki pedagogiczne w szkole. Cieszyńskie liceum umożliwi również prowadzenie zajęć obserwacyjnych oraz badań wśród nauczycieli i uczniów. Stanowić one będą podstawę prac licencjackich, magisterskich i naukowych.

Umowę pomiędzy uczelnią i szkołą sygnować będą prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski oraz dyrektor szkoły mgr Regina Rakowska. Koordynatorami współpracy ze strony Uniwersytetu Śląskiego będą:

  • dr Anna Chromik z Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych,
  • dr Ewelina Berek z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki,
  • dr Nina Nowara-Matusik z Instytutu Filologii Germańskiej,
  • dr Lidia Mięsowska z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej,
  • dr Magdalena Ochwat – pełnomocnik rektora ds. promocji i kontaktu ze szkołami ponadgimnazjalnymi,
  • dr Magdalena Ślawska – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

W uroczystości, podczas której zawarta zostanie umowa udział wezmą starosta Cieszyna Janusz Król oraz burmistrz miasta Ryszard Macura. Spotkanie uświetni wykład dr. Mikołaja Marceli zatytułowany „Monomit, czyli jak napisać bestseller”.  

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.