facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nawiązanie współpracy z firmą IBI Verde sp. z o.o.

Zdjęcie: teczka na dokumenty

Uniwersytet Śląski oraz firma IBI Verde sp. z o.o. podejmą współpracę w celu realizacji wspólnego projektu badawczo-rozwojowego z zakresu monitorowania i ostrzegania przed zjawiskami meteorologicznymi. W ramach współpracy firma udostępni pracownikom uczelni między innymi platformę wraz z dedykowanym oprogramowaniem, a pracownicy firmy będą mogli korzystać z laboratoriów i sprzętu uczelni w zakresie określonym obszarem współpracy.

Spotkanie, podczas którego podpisane zostanie porozumienie, odbędzie się 5 maja 2016 roku o godz. 11.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Uczelnię reprezentować będą: rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką oraz naukowcy z Wydziału Nauk o Ziemi i pracownicy Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką. Ze strony firmy IBI Verde sp. z o.o. w spotkaniu udział wezmą: prezes zarządu Krzysztof Zieliński oraz Grzegorz Zieliński i Bartłomiej Horosz.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.