facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nawiązanie współpracy z firmą Asplant – Skotniccy sp. j.

Zdjęcie: teczka na dokumenty

W czwartek 7 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego podpisana zostanie umowa o współpracy z firmą Asplant – Skotniccy sp. j. Współpraca ma na celu intensyfikowanie kooperacji pomiędzy sektorem przemysłu i sferą nauki oraz partnerstwo gospodarcze nastawione na rozwijanie i transfer nowych technologii. Porozumienie obejmować będzie także realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, organizację praktyk studenckich i staży absolwenckich oraz współudział firmy w działaniach usprawniających dostosowanie programów kształcenia studentów i doktorantów do potrzeb rynku pracy i oczekiwań przyszłych pracodawców.

Podczas spotkania Uniwersytet Śląski będą reprezentować prorektorzy: prof. zw. dr hab. Andrzej Kowalczyk – rektor elekt oraz dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny. W spotkaniu udział wezmą również pracownicy naukowi uczelni: dr hab. Agnieszka Babczyńska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski – dyrektor Instytutu Chemii i Natalia Sala – pełnomocnik dyrektora Instytutu Chemii. Z ramienia Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką UŚ uczelnię będzie reprezentowała Maria Kwarcińska –kierownik BWG.

Ze strony firmy Asplant w spotkaniu udział wezmą współwłaściciele – Edward Skotnicki i Anna Skotnicka-Sarnik. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.