facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nawiązanie współpracy z Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii

Zdjęcie: teczka na dokumenty

We wtorek 25 października 2016 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego podpisana zostanie umowa ramowa o współpracy pomiędzy uczelnią, Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. Edwarda Hankego oraz prezydentem Chorzowa. Jej przedmiotem będzie współpraca polegająca między innymi na:

  • utworzeniu jednostki badawczo-rozwojowej w ramach struktury organizacyjnej Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii,
  • identyfikowaniu obszarów badawczych i dydaktycznych o wysokim potencjale naukowym oraz potencjale aplikacyjnym w ramach działalności Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii,
  • inicjowaniu projektów badawczych i aplikacyjnych,
  • tworzeniu zespołów naukowo-eksperckich.
     

Umowę sygnować będą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dyrektor Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii dr n. med. Grzegorz Szpyrka oraz prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.


„naukawpolsce.pap.pl” - „Chorzowski szpital będzie współpracował z UŚ nad rozwojem diagnostyki izotopowej” (26.10.2016).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.