facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nawiązanie współpracy dydaktyczno-naukowej z IV LO w Olkuszu

czerwona teczka na dokumenty

Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu. Uroczyste podpisanie porozumienia nastąpi 8 stycznia 2018 roku o godzinie 12.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Umowę sygnować będą: prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego mgr Katarzyna Polak. 
 
Współpraca ma umożliwić uczniom pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań. Będą oni mogli uczestniczyć w wybranych wykładach, seminariach i warsztatach odbywających się na terenie uczelni oraz korzystać z zajęć prowadzonych w szkole przez pracowników akademickich. Z kolei nauczyciele otrzymają wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
 
Realizatorem umowy ze strony Uniwersytetu Śląskiego jest Wydział Filologiczny, z ramienia którego osobą koordynującą będzie dr Wacław Miodek z Instytutu Filologii Germańskiej, a także dr Magdalena Ochwat – pełnomocnik rektora ds. promocji i współpracy ze szkołami oraz dr Magdalena Ślawska – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego.  

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.