facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nawiązanie współpracy dydaktyczno-naukowej z I LO w Rybniku

Teczka na dokumenty

Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę z I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku oraz Miastem Rybnik. Trójstronna umowa w tej sprawie podpisana zostanie w piątek 22 grudnia 2017 roku podczas obchodów 95-lecia szkoły.

Współpraca ma umożliwić uczniom pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań. Będą oni mogli uczestniczyć w wybranych wykładach, seminariach i warsztatach odbywających się na terenie uczelni oraz korzystać z zajęć prowadzonych w szkole przez pracowników akademickich. Z kolei nauczyciele otrzymają wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Dzięki tej współpracy studenci będą mogli prowadzić wśród nauczycieli, uczniów i rodziców badania stanowiące podstawę prac dyplomowych, brać udział w zajęciach obserwacyjnych, a także odbywać praktyki pedagogiczne. Szkoła natomiast będzie mogła skorzystać z pełnej oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ. Wspólne działania naukowo-dydaktyczne mają ponadto służyć promocji kształcenia akademickiego jako czynnika wspierającego kapitał społeczny miasta.

Umowę sygnować będą: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prezydent Rybnika Piotr Kuczera oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich Tadeusz Chrószcz. Podpisanie dokumentu będzie jednym z punktów uroczystości organizowanych w ramach obchodów 95-lecia istnienia szkoły, podczas akademii wręczone zostaną także Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali m.in. posłowie, przedstawiciele Sejmiku Województwa Śląskiego, władz miasta, Kuratorium Oświaty. Wykład okolicznościowy wygłosi prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek z Wydziału Filologicznego UŚ. W części artystycznej przewidziano recytatyw i arię z opery „Straszny Dwór” w wykonaniu Aleksandry Raszyńskej (sopran) oraz spektakl w wykonaniu młodzieży liceum. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.