facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nawiązanie współpracy dydaktycznej z VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach

Zdjęcie: teczka na dokumenty

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego objął patronatem naukowym dwujęzyczne klasy VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. Podpisanie umowy w tej sprawie odbyło się 8 kwietnia 2016 roku w Pałacu Goldsteinów. W spotkaniu udział wzięli: prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej dr hab. Renata Dampc-Jarosz, dyrektor VIII LO mgr Anna Dziedzic oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Katowic.

W ramach współpracy pracownicy uczelni prowadzić będą zajęcia dla uczniów klas z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania, będą również wspierać nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Umowa umożliwi również udział uczniów w wybranych zajęciach akademickich. Osobą koordynującą współpracę z ramienia Uniwersytetu Śląskiego jest dr hab. Renata Dampc-Jarosz. 

Zdjęcie: moment podpisania umowy o współpracy dydaktycznej

Na zdjęciu prorektor prof. Ryszard Koziołek oraz dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego mgr Anna Dziedzic

Zdjęcie: uczestnicy spotkania, podczas którego podpisana została umowa o współpracy dydaktycznej Fot. „Gazeta Uniwersytecka UŚ” 

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.