facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Naukowcy z UŚ laureatami konkursów NCN i NCBR

otwarta książka i pochylający się nad nią chłopak

W ramach konkursu SONATINA 3, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, dwóch naukowców otrzymało dofinansowanie na prowadzenie badań naukowych na Uniwersytecie Śląskim. Środki finansowe na realizacje projektów badawczych na Wydziale Nauk o Ziemi przyznane zostały:

  • dr. Dawidowi Surmikowi – kierownikowi projektu pt. „Osteopatologie w zapisie kopalnym nośnikiem informacji paleoekologicznej i paleoepidemiologicznej” (dofinansowanie w wysokości 772 070 zł),
  • oraz dr. Ashleyowi Gumsleyowi – kierownikowi projektu pt. „Implikacje geochronologii U-Pb apatytu dla procesów pomagmowych na terenie Kratonu Kaapvaal, Afryka” (dofinansowanie w wysokości 927 545 zł).
     

SONATINA to konkurs skierowany do naukowców posiadających stopień doktora nie dłużej niż 3 lata. W ramach grantu finansowane jest: pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym. Czas realizacji projektów może wynosić 24 miesiące lub 36 miesięcy. Wyniki konkursu opublikowane zostały na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Z kolei decyzją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie w wysokości 834 260 zł w ramach I konkursu Programu ERA-NET Co-Fund SusCrop otrzymał projekt pt. „Zaawansowane narzędzia służące zintensyfikowanej i zrównoważonej uprawie jęczmienia w obliczu zmian klimatycznych/BARISTA”, współtworzony przez naukowców z Polski, Włoch, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Danii, Wielkiej Brytanii i Estonii. Liderem polskiego zespołu prowadzącego badania w ramach tego projektu jest dr Agata Daszkowska-Golec z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowy opis znajduje się na stronie: suscrop.eu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.