facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego współautorami siedmiu patentów

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy opracowali nowe sposoby otrzymywania następujących związków chemicznych: renianu(VII) rubidu, renianu(VII) chromu, renianu(VII) miedzi(II), renianu(VII) cezu oraz renianu(VII) glinu, renianu(VII) tetraaminaplatyny(II) oraz renianu(VII) tetraaminapalladu(II). Siedem rozwiązań zostało objętych ochroną patentową. Związki te będą wykorzystywane do otrzymywania stopów renowych specjalnego przeznaczenia oraz katalizatorów renowych.

Autorami opatentowanych rozwiązań są naukowcy reprezentujący Instytut Metali Nieżelaznych (IMN) w Gliwicach oraz Uniwersytet Śląski. Sposoby otrzymywania renianu(VII) tetraaminaplatyny(II) oraz renianu(VII) tetraaminapalladu(II) zostały opracowane dodatkowo przy współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współtwórcy z Uniwersytetu Śląskiego są pracownikami Zakładu Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy, zespołem kieruje prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Krompiec.

Innowacyjne rozwiązania są efektem wieloletniej współpracy Instytutu Metali Nieżelaznych ze spółką KGHM Polska Miedź SA – jednym z czołowych, światowych producentów miedzi. Od wielu lat Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego włącza się w tę współpracę m.in. poprzez wspólnie realizowane granty, w tym projekt pn. „ORGANOMET” (2014–2017; 8,5 mln zł) oraz promowanie rozwoju kadry naukowej IMN.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.