facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego laureatami konkursów NCN

Logo NCN

Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty ogłosiło wyniki konkursów Opus, Preludium i Sonata, a po raz trzeci – międzynarodowego programu Polonez. W tej edycji na badania podstawowe przeznaczonych zostanie łącznie ponad 463 mln zł, a dofinansowanie otrzymają 1042 projekty. Wśród laureatów konkursów NCN są naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego. Sześć projektów uzyskało dofinansowanie w ramach konkursu Opus, natomiast pięć – w ramach Sonaty i dziewięc – w ramach Preludium.

W konkursie Opus 12 startować mógł każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Do programu zakwalifikowało się 409 projektów, wśród nagrodzonych badaczy znaleźli się pracownicy Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ:

a także naukowcy z Wydziału Nauk o Ziemi:

Wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego to cel konkursu Sonata, którego budżet wynosi 91 mln zł. W konkursie adresowanym do osób rozpoczynających karierę naukową dofinasowanie uzyskają autorzy 224 projektów, wśród nich badacze z Uniwersytetu Śląskiego:


Z kolei w Preludium – konkursie na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, do finansowania zakwalifikowano dziewięć projektów badaczy z Uniwersytetu Śląskiego, wśród których znaleźli się:

  • mgr inż. Izabela Matuła z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach „Nowe porowate stopy tytanowe do zastosowań medycznych o podniesionej odporności na korozję wytworzone w procesie mechanicznego stopowania” – przyznane środki to 129.320,
  • mgr Piotr Buława z Wydziału Prawa i Administracji „Umorzenie zobowiązań podatkowych - studium porównawcze” – przyznane środki to 49.327,
  • mgr Katarzyna Malarz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii „Spojrzenie na aktywność biologiczną i mechanizm działania nowych pochodnych styrylochinazoliny, jako inhibitorów kinaz tyrozynowych” – przyznane środki to 99.600,
  • dwóch naukowców z Wydziału Nauk o Ziemi: mgr Rafał Juroszek „Cr i Se w minerałach grupy ettryngitu i barytu” – przyznane środki to 145.560, a także mgr Krzystof Senderak „Określenie przebiegu ewolucji stoków południowego Spitsbergenu na tle zmian klimatu” – przyznane środki to 99.960,
  • a także czterech badaczy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska: mgr Julia Karpeta-Kaczmarek „Toksyczność nanodiamentów dla Acheta domesticus podawanych w pokarmie przy długim czasie ekspozycji” – przyznane środki to 150.000, mgr Marta Dziewięcka „Wpływ tlenku grafenu (GO) na płodność oraz parametry rozwojowe Acheta domesticus” – przyznane środki to 100.000, mgr Magdalena Kowalska „Różnicowanie trzustki zarodków zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix L.) (Squamata, Natricinae)” – przyznane środki to 49.992, mgr Justyna Michalska „Ocena wpływu bioaugmentacji osadu czynnego zdefiniowanym konsorcjum bakteryjnym na efektywność procesu oczyszczania zafenolowanych odcieków ze składowisk odpadów przemysłowych” – przyznane środki to 99.980.


Szczegółowe informacje oraz listy rankingowe dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki: www.ncn.gov.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.