facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Naukowcy UŚ nagrodzeni w konkursach NCN

Zdjęcie: naukowiec prowadzący badania

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych – Opus 16 dla wszystkich naukowców niezależnie od stażu i stopnia naukowego oraz Preludium 16 i Sonata 14 – skierowane do badaczy znajdujących się na początku kariery naukowej. We wszystkich trzech konkursach złożono łącznie 3826 wniosków, a do finansowania zakwalifikowało się 777 projektów.

Wśród laureatów konkursów są naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego. Wsparcie w realizacji projektów z zakresu badań podstawowych otrzyma łącznie 20 zespołów kierowanych przez badaczy z UŚ.

Finansowanie uzyska również projekt złożony w ramach pierwszej edycji konkursu Sheng na polsko-chińskie projekty badawcze. Przy realizacji tej inicjatywy zasadnicze znaczenie ma kooperacja międzynarodowa, a konkurs adresowany jest do współpracujących zespołów polskich i chińskich badaczy.

Laureaci konkursów z Uniwersytetu Śląskiego:

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.