facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Artykuły z cyklu „Nauka i sztuka”

Prof. Aleksander Żakowicz„Co przedstawiały pierwsze XIX-wieczne fotografie? ”

Rozmowa z dr. hab. inż. prof. UŚ Aleksandrem Żakowiczem z Zakładu Realizacji Obrazu Telewizyjno-Filmowego Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

 

 


Prof. Wiesław Kaczanowicz„Nauka czytania starożytnych monet”

Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Wiesławem Kaczanowiczem, kierownikiem Zakładu Historii Starożytnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

 

 


Ks. dr Maciej Basiuk„Słów kilka o Księdze Rodzaju

Rozmowa z ks. dr. Maciejem Basiukiem z Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego 


Dr hab. Michał Rosa„Piłsudski jak z westernu”

Rozmowa z dr. hab. Michałem Rosą z Zakładu Reżyserii Telewizyjno-Filmowej Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
 


 


Dwie dziewczyny przeglądają dane na tablecie„Czego nie powinniśmy robić w internecie?”

Rozmowa z autorami publikacji pn. „Czego nie wolno robić w internecie. Poradnik dla blogerów, vlogerów, gamerów i instagramoiwczów” związanymi z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego


 


Dr Katarzyna Ślebarska siedzi przy stoliku i spogląda w obiektyw aparatu„Moda na proaktywność”

Rozmowa z dr Katarzyną Ślebarską z Zakładu Psychologii Ogólnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego 


Dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek oraz dr hab. Tomasz Nawrocki„O tożsamości Gliwic i gliwiczan”

Rozmowa z dyrektorem Instytutu Socjologii dr. hab. Tomaszem Nawrockim oraz dr. hab. Krzysztofem Bierwiaczonkiem z Zakładu Socjologii Rozwoju Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego


 


Prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź prezentuje aparaturę z ogródka meteorologicznego„Wpływ cyrkulacji atmosfery na zjawiska meteorologiczne i atmosferyczne”

Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Tadeuszem Niedźwiedziem z Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego


 


Dr hab. prof. UŚ Kamil Kamiński„Natura przejścia szklistego”

Rozmowa z dr. hab. prof. UŚ Kamilem Kamińskim z Zakładu Biofizyki i Fizyki Molekularnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego
 


 


Dr Paweł Janik„Inżynieria biomedyczna w praktyce”

Rozmowa z dr. Pawłem Janikiem z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego


 


Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak„Ci pragmatyczni Bizantyńczycy”

Rozmowa z dr. hab. prof. UŚ Przemysławem Marciniakiem, kierownikiem Katedry Filologii Klasycznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz kierownikiem Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum

 

 


Dr Katarzyna Marcol„Kim są Tołtowie?”

Rozmowa z dr Katarzyną Marcol z Zakładu Studiów Globalnych Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

 

 


Prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik. Fot. Sekcja Prasowa UŚ„Czy grozi nam »makdonaldyzacja« flory?”

Rozmowa z prof. dr hab. Barbarą Tokarską-Guzik, kierownik Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

 

 


Dr hab. Joanna Wowrzeczka. Fot. Sekcja Prasowa UŚ„Kto się boi sztuki zaangażowanej?”

Rozmowa z dr hab. Joanną Wowrzeczką z Zakładu Teorii Sztuki i Fotografii Artystycznej Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego

 

 


Ks. dr hab. Andrzej Uciecha. Fot. "Gazeta Uniwersytecka UŚ"„Ortodoksja i herezja. Badania nad rozwojem doktryny starożytnego Kościoła”

Rozmowa z ks. dr. hab. Andrzejem Uciechą z Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
 

 


Dr hab. Maciej Pieprzyca. Fot. Julia Agnieszka Szymala„Synonim zła”

Rozmowa z dr. hab. Maciejem Pieprzycą, reżyserem i scenarzystą filmu „Jestem mordercą”, pracownikiem Zakładu Reżyserii Telewizyjno-Filmowej na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego


 


Dr hab. Olga Sitarz. Fot. Sekcja Prasowa UŚ„Porozumienie czy kij? Mediacje w sprawach karnych”

Rozmowa z dr hab. Olgą Sitarz z Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, byłą sędzią i wieloletnim mediatorem

 

 


Dr hab. Ewa Jarosz. Fot. Julia Agnieszka Szymala„Dzieci w roli badaczy”

Rozmowa z dr hab. Ewą Jarosz z Katedry Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka
 

 


Prof. zw. dr hab. Jacek Jania

„Badania polarnych regionów Ziemi”

Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Jackiem Janią, kierownikiem Katedry Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, przewodniczącym Centrum Studiów Polarnych – KNOW

 


Prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Polański

„Nowe katalizatory dla reakcji usuwania tlenków azotu z gazów spalinowych”

Rozmowa z prof. zw. dr. hab. inż. Jarosławem Polańskim, prodziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii ds. kierunku chemia

 


Dr Ewa Magiera

Artykuł nt. projektu naukowego ISS-EWATUS, którego kierownikiem jest dr Ewa Magiera z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego

 


Dr hab. Tomasz Kubalica

Rozmowa z dr. hab. Tomaszem Kubalicą, zastępcą dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego


 


Prof. zw. dr hab. Adam Dziadek

Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Adamem Dziadkiem, prodziekanem Wydziału Filologicznego ds. rozwoju naukowego

 


Dr hab. Maciej Kurcz„Afrykańska normalność”
 

Rozmowa z dr. hab. Maciejem Kurczem, dyrektorem Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego

 


Prof. zw. dr hab. Robert Hasterok„Kłosownica dwukłoskowa – niepozorna trawa modelowa naukowo”
 

Rozmowa z prof. dr. hab. Robertem Hasterokiem z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

 


Prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak„Czy gry komputerowe mogą być dziełem sztuki?”

Rozmowa z prof. zw. dr hab. Małgorzatą Łuszczak, dziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.