facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Narada programowa uczelni uczestniczących w programie Study in Poland

W czwartek 25 czerwca 2015 r. na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się narada programowa uczelni uczestniczących w programie Study in Poland. Celem spotkania jest podsumowanie realizacji programu w mijającym roku akademickim, przyjęcie zasad i planu działań w roku akademickim 2015/2016, a także omówienie priorytetów na lata 2016–2018. W spotkaniu udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Naradę otworzą prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel – JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP oraz Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Spotkanie będzie okazją między innymi do dyskusji na temat ewolucji postrzegania procesu umiędzynarodowienia, adaptacji studentów zagranicznych w Polsce oraz możliwości rozwijania współpracy akademickiej z Turcją oraz krajami Azji Środkowej. Poruszona zostanie kwestia rankingów narodowych jako narzędzia skutecznego poszukiwania partnerów do współpracy międzynarodowej.

W programie spotkania przewidziano również sesję jubileuszową. W tym roku mija bowiem 10 lat realizacji programu Study in Poland, promującego polskie uczelnie za granicą i zachęcającego obcokrajowców do studiowania w Polsce. Program Study in Poland został uruchomiony w maju 2005 roku z inicjatywy Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania oraz program narady dostępne są na stronie: www.studyinpoland.pl.

Na temat podsumowania dziesięcioletniej działalności programu można przeczytać w artykule „Dekada Study in Poland”: www.studyinpoland.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.