facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Konsultacyjnej RIG

2 lutego 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Konsultacyjnej RIG. W spotkaniu udział weźmie przewodniczący Rady prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Nadzwyczajne posiedzenie organizowane jest w związku z inicjatywą premier RP Ewy Kopacz, która 7 stycznia 2015 r. powołała Międzyresortowy Zespół do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska. Zadaniem zespołu będzie określenie perspektyw rozwoju gospodarczego województwa śląskiego. W skład ww. grupy nie został dotąd powołany żaden przedstawiciel strony społecznej, w związku z tym członkowie Rady Konsultacyjnej RIG pragną zaproponować skład zespołu reprezentującego stronę społeczną województwa śląskiego – przedstawicieli środowiska kultury oraz instytucji naukowo-badawczych, a także określić zakres tematyki, którą należałoby uwzględnić w celu zwiększenia możliwości przemysłowych na Śląsku.

Rolą Rady Konsultacyjnej RIG jest podejmowanie inicjatyw, których celem jest promocja i wzrost rozwoju gospodarczego kraju, a w szczególności województwa śląskiego. Jej członkami są przedstawiciele świata nauki z województwa śląskiego oraz przedsiębiorcy reprezentujący największe śląskie firmy.


Fot. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.