facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nadprzewodnictwo – przegląd faktów i koncepcji

Polskie Towarzystwo Fizyczne – Oddział Katowicki zaprasza na konwersatorium, w ramach którego prof. dr hab. Tadeusz Domański z Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie wygłosi wykład Nadprzewodnictwo – przegląd faktów i koncepcji. Spotkanie odbędzie się w środę 12 listopada o godz. 14.00 w auli im. A. Pawlikowskiego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Uniwersyteckiej 4.

tematyka wykładu:

W nadprzewodnikach klasycznych (takich jak ołów czy rtęć) pojawienie się idealnego przewodnictwa i diamagnetyzmu zachodzi niemal w tej samej temperaturze krytycznej Tc, przy której tworzą się pary elektronowe. Inaczej jest w przypadku nadprzewodników wysokotemperaturowych oraz ultrazimnych atomów typu fermionowego, jak również w niedawno odkrytych oksypniktydach żelaza. Pary fermionów powstają tam znacznie powyżej temperatury krytycznej, natomiast o przejściu w stan nadprzewodzący (nadciekły) decyduje pojawienie się spójności (koherencji) fazowej parametru porządku. Dla nadprzewodników wysokotemperaturowych takie zachowanie było przewidywane teoretyczne. Ostatecznie potwierdziły to pomiary fotoemisyjnej spektroskopii z rozdzielczością kątową (ARPES) przeprowadzone przez grupę z Argonne [cond-mat/0803.3052]. W referacie zostaną przedstawione implikacje tego ważnego odkrycia, przy omówieniu ich w szerszym kontekście wpływu fluktuacji parowania.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.