facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Nabór na studia podyplomowe na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego

Logo Wydziału Teologicznego

Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego trwa nabór na Studia Podyplomowe Rodziny oraz na Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej.

Pierwsze z nich kierowane są do:

  • osób świeckich, które zamierzają podjąć posługę we wspólnotach parafialnych jako doradcy rodziny,
  • księży oraz osób konsekrowanych zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy oraz szczególnych kompetencji, umożliwiających urzeczywistnianie pogłębionego duszpasterstwa rodzin; studia te wpisują się w realizację tzw. formacji stałej. Wymagana jest pisemna zgoda bezpośredniego przełożonego na podjęcie studiów,
  • osób zainteresowanych problematyką rodziny.
     

Kierownikiem studiów jest dziekan Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Antoni Bartoszek.

Termin składania dokumentów upływa 9 lutego 2017 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kandydat.us.edu.pl.

 

Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej kierowane są natomiast do osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie do pracy w placówkach wychowania przedszkolnego, tj. do absolwentów studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.
Kierownikiem studiów jest ks. dr Roman Buchta z Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki.

Termin składania dokumentów upływa 16 lutego 2017 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kandydat.us.edu.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.