facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Nabór na studia II stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa

Zdjęcie dokumentujące badania terenowe

Rusza nabór na studia II stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa. Na studentów czekają dwie specjalności: antropologiczno-socjologiczna oraz ekologia kulturowa, jak również: kursy w formie e-learningowej, spotkania z ciekawym ludźmi, warsztaty i praktyki terenowe.

Studia z zakresu etnologii i antropologii kulturowej to właściwy wybór zarówno dla wiecznie niezaspokojonych poszukiwaczy wiedzy, jak i tych, których nadrzędnym celem są konkretne kwalifikacje zawodowe. Warto wspomnieć, że wyposażają studenta w wiedzę na temat technik antropologicznych badań jakościowych, znajdujących szerokie zastosowanie w marketingu.

Etnologia i antropologia kulturowa to nie tylko kierunek dla humanistów, ale także absolwentów innych nauk, nierzadko tak odległych od siebie, jak matematyka czy prawo. Antropologa interesuje przecież kultura w całej swojej rozciągłości. Etnologia i antropologia kulturowa to także dobry wybór „dwukierunkowców”, czyli wszystkich tych, którzy chcą zmaksymalizować czas nauki i doświadczeń.

W internetowym systemie rekrutacyjnym można się rejestrować od 9 stycznia do 6 lutego 2017 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: irk.us.edu.pl


Zdjęcia dokumentujące badania terenowe prowadzone przez dr. hab. Macieja Kurcza z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej.

Zdjęcia dokumentujące badania terenowe

Zdjęcia dokumentujące badania terenowe

Zdjęcia dokumentujące badania terenowe

Zdjęcia dokumentujące badania terenowe

Zdjęcia dokumentujące badania terenowe

Zdjęcia dokumentujące badania terenowe

Zdjęcia dokumentujące badania terenowe

Zdjęcia dokumentujące badania terenowe

Zdjęcia dokumentujące badania terenowe

Zdjęcia dokumentujące badania terenowe

Zdjęcia dokumentujące badania terenowe

Materiały z archiwum dr. hab. Macieja Kurcza 

 

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.