facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów"

23-25 września 2008 roku w Wiśle odbędzie się Ogólnopolska konferencja politologiczna organizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.

Celem konferencji jest podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie politycznych procesów integracyjnych zachodzących w Europie oraz ocena doświadczeń krajów, które weszły na drogę politycznej modernizacji, polegającej na wprowadzaniu i utrwalaniu zasad i procedur demokratycznych, co przyczyniło się do odejścia od socjocentrycznego ujęcia zmiany, marginalizującej czynnik polityczny do polityki rozwoju, traktującej politykę, władzę i państwo jako aktywne podmioty i warunki rozwoju społecznego.

więcej informacji...

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.