facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Modelowanie rzeczywistości - inspiracje biologiczne i ekologiczne"

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład z serii FORUM NATURA'15 Modelowanie rzeczywistości - inspiracje biologiczne i ekologiczne - organizowany w ramach XVII cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska.
Wykład wygłosi dr hab. Daniel Wójcik z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie. Spotkanie odbędzie się w czwartek 23 kwietnia o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9.

Harmonogram cyklicznych wykładów CSCS

Wykład został włączony w oficjalny program Festiwalu Nauki, jako część obchodów "Dnia Darwina - organizowanego przez Koło Naukowe Psychologii Ewolucyjnej i Etologii. Wykłady z serii FORUM NATURA'15 są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ( http://www.wfosigw.katowice.pl/nowa/).

                                                                         

O wykładzie:

Gdyby małpie dać maszynę do pisania, to miałaby szansę napisać na niej sonety Szekspira. Uwzględniając nawet, że posługiwałaby się językiem angielskim, złożonym z 26 liter, i to, że Sonet 130 Szekspira składa się z nie więcej, jak 601 znaków, licząc spacje, to największy małpi problem polegałby na czasie, jakim dysponowałaby ona na zabawę maszyną do pisania, uwzględniając rosnącą wprawę inteligentnego zwierzęcia. Wszystkie nieudane próby, których efektem byłby zbitki słów, wydają się kompletnie nieprzewidywalne bez pomocy maszyn liczących przystosowanych do złożonych zadań probabilistycznych. W językach bogatych w litery wzbogacone o znaki diakrytyczne, takim, jak polski, prawdopodobieństwo małpiego sukcesu znacząco by się obniżyło.

O ileż bardziej skomplikowane wydaje się zapisanie 6 000 000 000 liter w nieprzypadkowej kolejności. Tyle właśnie znaków (bez spacji) potrzebnych jest, aby zapisać ludzki genom w parach zasad, posługując się zaledwie czterema znakami alfabetu. Zapis dzieł Szekspira pozostaje niezmienny od niespełna 400 lat, dowolna małpa w dowolnym momencie historii miałaby więc zadanie o jednakowym stopniu trudności. Tego samego nie można jednak powiedzieć o informacji genetycznej, która, na szczęście, zmienia się. Na szczęście dla Darwina, neodarwinowskich ewolucjonistów, nas samych, Homo sapiens, ale na utrapienie dla bioinformatyków, którzy chcieliby prześledzić i odtworzyć w modelach matematycznych przebieg ewolucji życia biologicznego na Ziemi.

Zadanie wydaje się nieporównywalnie trudniejsze, niż komputerowe odwzorowanie bicia serca, rozwoju zarodkowego muszki owocowej, kompozycji i powstawania pajęczej sieci czy podręcznikowego przykładu zmian liczebności populacji drapieżcy i ofiary. W oczach laika ilość niezbędnych danych do analizy wydaje się niewprowadzalna, a w oczach biologa " nieprzewidywalność mutacji i warunków ich ujawniania i utrwalania nie poddaje się niemal żadnemu rachunkowi prawdopodobieństwa. Ten sam niezmienny genotyp może zaowocować kilku różnymi fenotypami, każdy z nich o różnej sile przetrwania i podatności na czynniki selekcyjne.

To co wydaje się trudne, nie musi być jednakowoż niewykonalne, o czym świadczy przykład małpy, będącej w posiadaniu maszyny do pisania. Gdyby Karol Darwin dysponował komputerem o wystarczającej mocy obliczeniowej, to jak wyglądałby dzisiejszy ewolucjonizm?

opracowanie dr Agnieszka Babczyńska i CSCS

O wykładowcy:

dr hab. Daniel Wójcik - pracownik naukowy Pracowni Układu Wzrokowego Zakładu Neurofizjologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego. W latach 2000"2003 pracował w Stanach Zjednoczonych: Institute for Physical Science and Technology " University of Maryland oraz w Center of Nonlinear Science, School of Physics " Georgia Institute of Technology. Zajmuje sie rozwojem metod analizy danych doświadczalnych oraz ich testowaniem na modelach badanych układów, w celu lepszego zrozumienia przetwarzania informacji zmysłowych w mózgu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.