facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Młodzi w paleontologii

16 marca 2009 (poniedziałek) od godz. 10:30 do 19:00 w sali 001 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbędzie się konferencja naukowa pt. „Młodzi w paleontologii”, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Paleontologów "Paradoxides", Zakład Stratygrafii i Paleontologii oraz dziekana Wydziału Nauk o Ziemi.

W spotkaniu wezmą udział młodzi badacze, m.in. z: Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Śląskiego. Konferencję uświetnią dwa zamówione wykłady specjalne, które dotyczyć będą spektakularnych znalezisk kopalnych z Polski. Wygłoszą je pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi: dr Leszek Marynowski oraz dr Michał Zatoń. Sympozjum ma na celu przybliżenie słuchaczom interdyscyplinarnego charakteru szeroko rozumianej tematyki paleontologicznej.

Program konferencji word

Zaproszenie pdf

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.