facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowy kurs „Szkoła Prawa USA”

W październiku 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego zostanie zainaugurowany nowy międzynarodowy kurs „Szkoła Prawa USA”, który jest organizowany we współpracy z wydziałami prawa amerykańskich uniwersytetów: The Loyola University New Orleans, College of Law; The University of Toledo, College of Law; The University of Arkansas, William H. Bowen School of Law.

Kurs składa z 10 sesji, które będą odbywać się raz w miesiącu w czasie weekendu (17– 18 października 2015 r., 21–22 listopada 2015 r., 11–12 grudnia 2015 r., 16–17 stycznia 2016 r., 20–21 lutego 2016 r., 19–20 marca 2016 r., 16–17 kwietnia 2016 r., 21–22 maja 2016 r., 11–12 czerwca 2016 r., 2–3 lipca 2016 r.). Spotkania będą prowadzone wyłącznie w języku angielskim przez profesorów ze współpracujących amerykańskich uniwersytetów, specjalistów z danej dziedziny prawa.

Kurs jest skierowany do studentów prawa, kierunków biznesowych, ekonomii i administracji (każdego roku), jak również do absolwentów i praktyków prawa (np. adwokatów, radców prawnych i innych). Uczestnicy spotkań poznają:

  • podstawowe zasady i założenia teoretyczne prawa wewnętrznego USA z perspektywy porównawczej,
  • podstawowe umiejętności z zakresu badań, sporządzania pism i sztuki argumentacji dotyczącej zagadnień prawnych w Stanach Zjednoczonych.
     

Kursanci zetkną się ze stosowanym na większości amerykańskich wydziałów prawa podejściem pedagogicznym.

Proponowany program kształcenia:

Październik 2015

Temat: „Wprowadzenie do amerykańskiego prawa umów”

Profesor prowadzący: Robert Garda, Fanny Edith Winn Distinguished Professor, Loyola University New Orleans College of Law

Opis: Zajęcia stanowią wprowadzenie do stosowanych w USA teorii i doktryn prawa umów. Obejmuje m.in. kwestie zawierania i ważności umów oraz środki ochrony prawnej.

 

Listopad 2015

Temat: „Procedura cywilna na tle porównawczym”

Profesor prowadzący: Kenneth S. Gould, Professor of Law, Emeritus, University of Arkansas-Little Rock, Bowen School of Law

Opis: Zajęcia koncentrują się na porównaniu rozwiązań procedury cywilnej w USA z tymi stosowanymi w Unii Europejskiej.

 

Grudzień 2015

Temat: „Podstawy amerykańskiego prawa dowodowego”

Profesor prowadzący: Daniel J. Steinbock, Dean of the University of Toledo College of Law and Harold A. Anderson Professor of Law and Values

Opis: Zajęcia stanowią przegląd zasad i strategii ustalania faktów w procesie sądowym na przykładzie Federalnego Prawa Dowodowego.

 

Styczeń 2016

Temat: „Wprowadzenie do amerykańskiego prawa konstytucyjnego”

Profesor prowadzący: M. Isabel Medina, Ferris Family Distinguished Professor of Law, Loyola University New Orleans College of Law

Opis: Uczestnicy zostaną zapoznani z Konstytucją Stanów Zjednoczonych i regulowaną w niej strukturą najwyższych władz państwowych. Poznają też prawa podmiotowe z niej wynikające.

 

Luty 2016

Temat: „Wprowadzenie do amerykańskiego prawa karnego”

Profesor prowadzący: Gregory M. Gilchrist, Associate Professor of Law, University of Toledo College of Law

Opis: Zajęcia skupiają się na przesłankach odpowiedzialności karnej, sposobach obrony i znamionach niektórych przestępstw.

 

Marzec 2016

Temat: „Amerykańska analiza prawna i sporządzanie pism prawniczych”

Profesor prowadzący: J. Lyn Entrikin, Professor of Law, University of Arkansas-Little Rock, Bowen School of Law

Opis: Zajęcia stanowią wprowadzenie do procesu rozumowania prawniczego oraz posługiwania się orzecznictwem i aktami prawa stanowionego. Pozwoli studentom rozwinąć praktyczne umiejętności związane z przygotowywaniem pism prawniczych.

 

Kwiecień 2016

Temat: „Specjalistyczne badania prawne w amerykańskim prawie karnym”

Profesor prowadzący: Jeff B. Woodmansee, Assistant Professor of Law Librarianship, Research Support and Reference Librarian, University of Arkansas-Little Rock, Bowen School of Law

Opis: Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności wymaganych do przeprowadzenia analizy prawnej, z uwzględnieniem materiałów i strategii używanych w praktyce prawa karnego.

 

Maj 2016

Temat: „Szkolenie ze strategii obrończej na wzór metod organizacji NITA”

Profesor prowadzący: Michael Johnson, Visiting Professor of Law, University of Arkansas-Little Rock, Bowen School of Law

Opis: Dzięki wykładom i zajęciom w mniejszych grupach uczestnicy zdobędą różnorodne umiejętności, które będą mogły być wykorzystywane w procesie sądowym.

 

Czerwiec 2016

Temat: „Prawo rzeczowe na tle porównawczym”

Profesor prowadzący: Shelley Cavalieri, Associate Professor of Law, University of Toledo College of Law

Opis: Zajęcia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z prawem własności rzeczy ruchomych i nieruchomości. Obejmuje m.in. stosunki właściciela i najemcy, obrót nieruchomościami i prawa na nieruchomościach w systemie common law w zestawieniu z kontekstem prawa stanowionego państw UE.

 

Lipiec 2016

Temat: „Wprowadzenie do amerykańskiego prawa zabezpieczeń kredytowych”

Profesor prowadzący: Chunlin Leonhard, Associate Professor of Law, Loyola University New Orleans College of Law

Opis: Zajęcia stanowią wprowadzenie do zagadnień amerykańskiego prawa zabezpieczeń kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień artykułu 9. amerykańskiego Jednolitego Kodeksu Handlowego.

 

Po spełnieniu określonych wymagań (ustanowionych przez organizatorów) uczestnicy kursu otrzymają certyfikat potwierdzający jego ukończenie, wystawiony przez uniwersytety organizujące.

 

Zapisy na „Szkołę Prawa USA” zaczynają się 1 czerwca 2015 r. i potrwają do 15 lipca 2015 r. Dwusemestralny kurs kosztuje 3500 zł od osoby. Minimalna liczba wymagana do rozpoczęcia kursu to 25 uczestników, maksymalna – 50 osób. W przypadku, gdy liczba zainteresowanych przekroczy 50 osób, wyboru uczestników dokona się na podstawie dokumentów dołączonych do zgłoszenia:

  • Formularz zgłoszeniowy (od 1 czerwca 2015 r. dostępny na stronie www.wpia.us.edu.pl),
  • CV,
  • List motywacyjny,
  • Studenci: kopia indeksu; absolwenci: kopia dyplomu ukończenia studiów; studenci pierwszego roku: kopia świadectwa maturalnego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Prawa i Administracji UŚ: www.wpia.us.edu.pl.

Siatka

 

 

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.