facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który obchodzony jest 3 grudnia 2009 r. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkich niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Śląskiego na "Zajęcia integracyjno - relaksacyjne". Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2009 r. o godz. 10:00 w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie (Katowice, ul. Bankowa 12, I piętro). Spotkanie ma na celu nawiązanie nowych kontaktów z innymi studentami, wzajemne poznanie się studentów UŚ, pracę nad umiejętnościami z zakresu komunikacji interpersonalnej, stosowania kreatywnych rozwiązań, współpracy, a także udział w ćwiczeniach "energetyzujących".

Na godzinę 15:00 zaplanowana jest dyskusja pod hasłem "Nic o Was bez Was". Będzie to okazja do zaprezentowania działalności Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, ale przede wszystkim do tego, aby sami zainteresowani - studenci niepełnosprawni, ocenili pracę BONu i przedstawili swoje pomysły rozwiązań, dzięki którym Uniwersytet Śląski będzie wszystkim stwarzał równe szanse.

Ze względu na warsztatowy charakter "Zajęć integracyjno - relaksacyjnych" prosimy, aby osoby, które chcą wziąć w nich udział wcześniej zgłosiły się do BONu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.