facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowy Dzień GIS-u

18 listopada 2009 r. na Uniwersytecie Śląskim obchodzony będzie po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień GIS. W ramach obchodów Dnia GIS, którego gospodarzem będzie Zakład Komputeryzacji Zarządzania Instytutu Informatyki WIiNoM odbędzie się sesja, na której zaprezentują się twórcy oprogramowania oraz zaproszeni użytkownicy GIS. Prezentacje będą miały formę wykładów, warsztatów komputerowych oraz sesji posterowych. Dodatkowo odbędą się również konkursy z licznymi nagrodami. Impreza ma na celu przekazanie młodzieży szkolnej, studentom, pracownikom firm oraz innym osobom i organizacjom wiedzy o roli, jaką odgrywa w ich życiu geografia i Systemy Informacji Geograficznej (GIS).

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://www.gisday.us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.