facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowe warsztaty z zakresu zaawansowanych technik genetycznych

Katedra Genetyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem międzynarodowych warsztatów „Regional Training Course on Use of Induced Mutations (TILLING) and DNA Markers in Cereal Genetics and Breeding”, które odbędą się od 13 do 24 września 2010 r. na Wydziale. Zajęcia w ramach kursu poprowadzą światowej klasy eksperci: profesor Roberto Tuberosa, profesor Bradley J. Till oraz pracownicy Katedry Genetyki Uniwersytetu Śląskiego.

W warsztatach weźmie udział 13 uczestników z 10 krajów: Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, Kazachstanu, Macedonii, Serbii, Turcji, Uzbekistanu i Polski. Zapoznają się oni z technikami wykorzystywanym badań stosowanych w laboratorium biologii molekularnej, które mogą być wykorzystane w hodowli i genetyce roślin, szczególnie zbóż. Szkolenie obejmuje praktyczne zajęcia oraz wykłady, m.in. z takich technik jak: mapowanie genów, izolacja i sekwencjonowanie DNA, metoda TILLING, zastosowanie markerów molekularnych w genetyce roślin. Uczestnicy warsztatów poznają także różne odmiany technik PCR i podstawy bioinformatyki.

Kurs organizowany jest w ramach Regionalnego Programu Pomocy Technicznej RER/5/013 pt. „Evaluation of Natural and Mutant Genetic Diversity in Cereals Using Nuclear and Molecular Techniques” i finansowany przez Międzynarodową Agencję Atomistyki w Wiedniu (International Atomic Energy Agency).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.