facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowe seminarium „Horizon 2020”

19 listopada 2012 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbędzie się międzynarodowe seminarium pt. „Horizon 2020”. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Seminarium, organizowane przez Politechnikę Śląską w Gliwicach i Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej, ma na celu przedstawianie polskiej perspektywy uczestnictwa w Programach Ramowych, w kontekście definiowania programu Horizon 2020 opracowanego na lata 2014–2020.

Horizon 2020 jest mechanizmem Unii Europejskiej i dąży do zapewnienia konkurencyjności Europy w świecie.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.