facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa konferencja z cyklu „Wczesna interwencja – interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny”

Od 20 do 22 października 2016 r. w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbędzie się I międzynarodowa konferencja z cyklu „Wczesna interwencja – interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny”, która adresowana jest do teoretyków i praktyków zainteresowanych zagadnieniami wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka i jego rodziny, a w szczególności do pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, lekarzy oraz pracowników socjalnych.

Celem spotkania będzie przede wszystkim:

  • interdyscyplinarne spojrzenie na rodzinę z dzieckiem o zaburzonym rozwoju w procesie wczesnej interwencji,
  • wyodrębnienie swoistych i wspólnych zadań specjalistów (lekarzy, psychologów, pedagogów specjalnych, pracowników socjalnych, fizjoterapeutów) w toku prowadzonych działań,
  • ocena rozwiązań organizacyjno-prawnych w Polsce na tle innych krajów związana ze wsparciem instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.wczesnainterwencja.net.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.