facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Społeczeństwo – praca – konsumpcja. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia”

Logo Instytutu Socjologii UŚ

„Społeczeństwo – praca – konsumpcja. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia” to tytuł międzynarodowej konferencji, która odbędzie się 7 listopada 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a).

Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej w zakresie roli, jaką odgrywa świadomość ekonomiczna w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego. Beneficjentami spotkania będą m.in. przedstawiciele władz regionalnych i lokalnego biznesu, a także nauczyciele lokalnych szkół. Ponadto konferencja stanie się okazją do prezentacji i promocji książki pt. „The economic awareness of the young generation of Visegrad countries. A comparative analysis” – efektu współpracy partnerów, w tym naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, uczestniczących w projekcie badawczym Visegrad Standard Grant pn. „The economic awareness of the young generation of Visegrad countries”.

Podczas spotkania poruszone zostaną takie kwestie, jak: 

  • problematyka pracy młodego pokolenia, w tym: wartości i normy pracy, postawy wobec pracy, praca a konsumpcja, aspiracje zawodowe młodego pokolenia, motywacje do pracy, szanse na rynku pracy młodego pracownika, podejmowanie pracy w trakcie studiów,
  • przedsiębiorczość i własność w ocenie młodego pokolenia: warunki rozwoju przedsiębiorczości w krajach Grupy Wyszehradzkiej, bariery rozwoju przedsiębiorczości, ocena własnych możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, tradycje rodzinnej przedsiębiorczości,
  • wpływ świadomości ekonomicznej na rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
  • emigracja zarobkowa młodych osób: rynek pracy państw Grupy Wyszehradzkiej a mobilność międzynarodowa, skala emigracji zarobkowej, imigranci na lokalnym rynku pracy, wpływ pracy za granicą na rozwój zawodowy, emigracja a przedsiębiorczość, plany zawodowe studentów obcokrajowców, plany życiowe i zawodowe migrujących młodych osób,
  • konsumpcja: wzory oraz zachowania konsumenckie.
     

Organizatorem wydarzenia, nad którym honorowy patronat objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, jest Zakład Socjologii Ogólnej Wydziału Nauk Społecznych UŚ we współpracy z: University of Ostrava (Republika Czeska), Constantine the Philosopher University in Nitra (Republika Słowacka) oraz Szent István University in Gödöllő (Węgry).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.is.wns.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.