facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa konferencja pt. „Plants, heavy metals, environment”

WBiOŚ

Od 26 do 28 czerwca 2014 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Plants, heavy metals, environment”, zorganizowana przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego – Zakład Botaniki Systematycznej i śląski oddział Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Celem konferencji „Plants, heavy metals, environment” jest przedstawienie najnowszych wyników prac badawczych dotyczących różnorodności, biologii i ekologii gatunków zasiedlających obszary o wysokiej zawartości metali ciężkich w podłożu, jak również przybliżenie fizjologicznych i biochemicznych aspektów funkcjonowania organizmów roślinnych w warunkach stresu środowiskowego w badaniach obszarów podlegających silnej antropopresji. Istotnym celem konferencji jest analiza możliwości i perspektyw badań interdyscyplinarnych w tym zakresie, omówienie możliwości praktycznego wykorzystania nowej wiedzy w biologii stosowanej, rekultywacji i ochronie obszarów poprzemysłowych. Celem nadrzędnym jest wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin, których łączy świat roślin i metali – jako przedmiotu badań i zainteresowań naukowych.

W czasie konferencji przewidzianych jest sześć sesji referatowych oraz dwie sesje posterowe. Istotną częścią będzie sesja terenowa poświęcona problemom ekotoksykologii, fitostabilizacji i rekultywacji obszarów poprzemysłowych związanych z wydobyciem i obróbką cynku i ołowiu na terenie Śląska i Małopolski. Sesje wykładowe, referatowe i posterowe będą okazją do dyskusji oraz prezentacji nowych trendów w badaniach nad roślinami i metalami ciężkimi.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:

  • profesor Alan JM Baker – Honorary Professor of University of Melbourne, Australia, Centre for Mined land Rehabilitation, The University of Queensland, Australia;
  • profesor Jaco Vangronsveld – Hasselt University, Belgia;
  • profesor Hermann Bothe – The University of Cologne, Niemcy.

Spotkanie jest nawiązaniem do odbywających w latach minionych konferencji: „Hałda jako laboratorium badawcze oddziaływania metali ciężkich na organizmy żywe” (organizatorzy: Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa 2001 r.) oraz „Hałda poprzemysłowa – obiekt obserwacji procesów biologicznych” (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2002 r.), a także międzynarodowej konferencji „Biodiversity and Ecotoxicology of the Industrial areas in Reference to Their Bio-Reclamation” (Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2003 r.). Spotkania te zgromadziły naukowców z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, zajmujących się badaniem terenów zdegradowanych przez przemysł wydobywczy i przeróbczy rud metali ciężkich.

Zagadnienia te przewijały się w organizowanych później seminariach i konferencjach tematycznych: VIII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe „Krajobrazy przemysłowe, poprzemysłowe i poeksplotacyjne” (Uniwersytet Śląski, Sosnowiec 2006 r.) oraz konferencja „Rekultywacja terenów uprzemysłowionych” (Politechnika Śląska w Gliwicach, 2006 r.).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konferencji: www.plant-metal-environ.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.