facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Międzynarodowa konferencja pt. „Adaptacje III. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie”

Katowice
23.11.2016 - 24.11.2016

Od 23 do 24 listopada 2016 roku w Katowicach odbywać się będzie międzynarodowa konferencja pt. „Adaptacje III. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie”.

Adaptacja, rozumiana jako mechanizmy przekształcania i przystosowania oraz jako efekty tych procesów, jest nieodłącznym i uniwersalnym elementem życia społecznego ludzi. Szczególnie ważną rolę odgrywa we współczesnej kulturze, jej partykularnych obszarach, a także w komunikacji społecznej. Nierozłącznie związane z adaptacją procesy implementacji, konwergencji oraz dziedziczenia, a więc absorbowanie, przystosowanie, (za)stosowanie, twórcze i odtwórcze powtórzenia, zbieżności świadome i nieświadome, wreszcie odnajdowanie czy szukanie korzeni, radzenie sobie z ciężarem dziedzictwa, oddziałują na zjawiska społeczne i kulturowe, ich sposób istnienia i funkcjonowania. Stanowią więc kuszący przedmiot badań interdyscyplinarnych.

W namyśle nad adaptacjami rozpatrywanymi w kontekstach implementacji, konwergencji i dziedzictwa organizatorzy wydarzenia proponują przyjrzeć się zarówno procesom, jak i ich efektom. Wśród proponowanych zagadnień może się znaleźć próba opisania historycznego przekształcenia zjawisk i palimpsestowej współobecności odsłanianych warstw. Proponuje się jednak ograniczenie pola badawczego do Europy Środkowej i Południowej, czyli części kontynentu mocno naznaczonej wielokulturowością, skomplikowaną historią, mnogością dyskursów (i nacisków) ideologicznych, a także – co niemniej istotne – postrzeganej jako peryferyjna w stosunku do wielkich centrów kulturowych.

Wśród poruszanych problemów znaleźć się mogą następujące kwestie:

  • nowe koncepcje myślenia o dziedzictwie i adaptacjach,
  • problematyka dziedzictwa, konwergencji i adaptacji w Europie Środkowej i Południowej,
  • kultura i sztuka Europy Środkowej i Południowej jako przestrzeń namysłu nad dziedzictwem i adaptacjami,
  • kulturowe i psychologiczne ujęcia problematyki adaptacji i dziedzictwa,
  • koncepcje narodu i ich przemiany w Europie Środkowej i Południowej,
  • myśl sekularna i postsekularna w Europie Środkowej i Południowej.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Międzynarodowych Studiów Polskich.

Plakat reklamujący trzecią edycję międzynarodowej konferencji pt. Adaptacje

więcej ...

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.