facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD)

logo fil

25 października 2010 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD) pn. „Świat, który rozumie jąkanie (ISAD)” (The World That Understand Stuttering).

Organizatorami wydarzenia są: dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Rafał Molencki wraz z kierownikiem Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Olgą Przybylą i dziekanem Wydziału Nauk Społecznych WSETiNS w Kielcach dr Jolantą Góral-Półrolą.

Celem konferencji jest m.in. popularyzacja wiedzy na temat jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia w szeroko pojętym środowisku, a szczególnie wśród logopedów, słuchaczy logopedii i nauczycieli. W drugiej części konferencji zaplanowano warsztaty dla osób jąkających się (grupową terapię), którą poprowadzą logopedzi - specjaliści w zakresie balbutologopedii ze Specjalistycznego Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim pod kierunkiem dr. Mieczysława Chęćka.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.