facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa konferencja naukowa „Sztuka w przestrzeniach naszego czasu”

Od 16 do 17 października 2013 r. w sali konferencyjnej cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bielskiej 62 odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa „Sztuka w przestrzeniach naszego czasu”. Konferencja z udziałem pracowników Instytutu Muzyki i Instytutu Sztuki, organizowana przez Wydział Artystyczny UŚ, zostanie otwarta w środę 16 października o godzinie 9.30. W spotkaniu uczestniczyć będą prelegenci z różnych ośrodków naukowych z Polski oraz ze Słowacji.

Program konferencji

plakat

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.