facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa konferencja naukowa „Spotkania międzykulturowe”

Od 25 do 26 października 2011 r. na Wydziale Filologicznym UŚ (Sosnowiec, ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5) odbędzie się Międzynarodowa konferencja naukowa „Spotkania międzykulturowe”. Konferencja ma profil kulturowo-glottodydaktyczny i przeznaczona jest dla pracowników naukowo-dydaktycznych i lektorów uczelni polskich i zagranicznych, którzy kształcą przyszłych slawistów.

Tematyka konferencji obejmuje dwa główne aspekty nauczania języka obcego: kompetencję międzykulturową jako nadrzędny cel kształcenia językowego oraz usuwanie barier komunikacyjnych i budowanie pomostów międzykulturowych między Polakami i innymi Słowianami.

Uczestnikami konferencji będą goście z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich: z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Słowenii, Czech, Słowacji i Ukrainy.

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.
Organizatorem konferencji jest Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ.

Szczegółowe informacje i program konferencji znajdują się na stronie: www.konferencjaspotkania.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.