facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Vulnerabilities”

Katowice
06.07.2017 - 08.07.2017

Od 6 do 8 lipca 2017 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Vulnerabilities”, współorganizowana przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ oraz Muzeum Śląskie w Katowicach.

Inspiracją do podjęcia tematu konferencji stało się właściwie jedno słowo o łacińskim rodowodzie: vulnerabilis, oznaczające wrażliwość, skłonność, podatność, bezbronność, narażenie. Zastanawiając się nad tym, czy można uwolnić ciągnące się za vulnerabilis znaczenia od ich negatywnych konotacji (choroba, atak, niebezpieczeństwo, zagrożenie), organizatorzy wydarzenia zachęcają do debaty mającej na celu próbę ich pomyślenia jako nowych form społecznej więzi, która objawia tutaj całą swoją kruchość.

Na tę problematykę można spojrzeć w dwóch ujęciach: w perspektywie społeczno-politycznej, gdzie vulnerabilis określa ludzi, których życie narażone jest na zetknięcie się z rzeczywistością ujmującą ich w kategoriach inny/obcy. Innymi słowy, z jednej strony chodzi o próbę porzucenia myślenia w kategoriach kultury traktującej jako zagrożenie to, co wobec niej zewnętrzne, na rzecz (grup) podmiotów bezbronnych, bo podatnych na atak z tejże kultury płynący. Z drugiej strony, vulnerabilis może być rozpatrywane w perspektywie ontologicznej oraz zachęcać do pomyślenia i przemyślenia nowych form wspólnego bycia, bycia razem. Jeżeli każda/y z nas może w określonej sytuacji stać się podatny/a na polityczne lub kulturowe zagrożenie, to w ostateczności bycie podatne na innego można potraktować jako warunek bycia w jego ogólności, co z kolei – wracając do wymiaru społeczno-politycznego – zmusza do refleksji nad wydawałoby się wyeksploatowanymi konceptami miłości, przyjaźni i wspólnoty oraz pozwala dostrzec ich głęboko polityczny wymiar. 

Konferencja skierowana jest do wszystkich tych, którym bliska jest „humanistyka zaangażowana”: teoretyków i antropologów kultury, filozofów, filologów, literaturoznawców, myślicieli politycznych i teoretyków sztuki.

Plakat promujący konferencję, zawierający najważniejsze dane dot. wydarzenia, wszystko w języku angielskim

więcej ...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.