facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kapitał społeczny i kulturowy polsko-czeskiego pogranicza na Śląsku Cieszyńskim…”

18 października 2016 roku w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kapitał społeczny i kulturowy polsko-czeskiego pogranicza na Śląsku Cieszyńskim – dokonania, problemy, perspektywy” organizowana w ramach I Kongresu Czechoznawstwa Polskiego.

Głównym celem konferencji jest dokonanie swoistej syntezy podejmowanych od kilku dekad kierunków badań z różnych dziedzin nauki i ich rezultatów. Uczestnicy wydarzenia podejmą próbę naszkicowania mozaiki podejść i paradygmatów obecnych w naukowym dyskursie nad wszelkimi kwestiami związanymi z pograniczem polsko-czeskim, głównie na Śląsku Cieszyńskim. Spróbują zbilansować badania z tego zakresu, stworzyć płaszczyznę wymiany informacji, jak również zintegrować osoby, które wiąże ze sobą ten sam teren badań i podobny przedmiot zainteresowań. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. takie kwestie, jak:

  • perspektywy badań nad pograniczem polsko-czeskim,
  • wątki, które powinny zostać włączone do programów badawczych,
  • deficyty badań nad pograniczem polsko-czeskim,
  • zakres wiedz o rzeczywistości tego pogranicza, jaki można wykorzystać w praktyce społecznej, edukacyjnej, działalności samorządowej i współpracy transgranicznej.

 

Chęć udziału w konferencji należy zgłaszać do 30 lipca drogą elektroniczną na adresy e-mail: danutakocurek@interia.pl, aniela.rozanska@gmail.com, a.gancarz21@gmail.com.

Organizatorami konferencji są: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział Cieszyn, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział Cieszyn.

 

Zaproszenie (plik pdf)

Formularz zgłoszeniowy (plik docx)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.