facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Civilisation and Fear. Writing and the Subject/s of Ideology"

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk organizują międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Civilisation and Fear. Writing and the Subject/s of Ideology”.

Seminarium prowadzone w języku angielskim odbędzie się w dniach 22-25 września 2010 r. w Ustroniu.

Udział w konferencji potwierdzili następujący mówcy plenarni:

  • prof. Agata Bielik-Robson – Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
  • prof. Horst Ruthrof – Murdoch University, Australia,
  • prof. Jeremy Tambling – University of Manchester, Wielka Brytania.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego jest prof. zw. dr hab. Wojciech Kalaga.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji powinny przesłać abstrakt w języku angielskim (do 200 słów) na adres: civilizationandfear@gmail.com w terminie do 30 marca 2010 r.

Proponowane ujęcia tematu:

  • cywilizacja i technologia: technofobie i strach przed postępem, zderzenia cywilizacji; wzajemne zależności między kulturą i naturą; zagrożenia dla człowieczeństwa; człowiek a maszyna;
  • sztuka i literatura: przyszłość sztuki; lęk w sztuce; auto-kreacja i auto-ekspresja, „lęk przed wpływem” w czasach parodii i karykatury;
  • polityka i ideologia: podporządkowanie poprzez dyskursy; „groza asymetrii”: dyskursy i mechanizmy współczesnej państwowości; demokracja, wolność, religia;
  • dyskursy a podmiotowość: władza i instytucje; modele podmiotowości; strach, respekt, obawa.

Szczegółowe informacje: www.fear.us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.