facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Aspects of Royal Power in Medieval Scandinavia”

26 lutego 2016 roku w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Aspects of Royal Power in Medieval Scandinavia”, która będzie poświęcona aspektom królewskiej władzy w średniowiecznej Skandynawii.

Organizatorami wydarzenia są Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego oraz Forum Nordystyczne.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.