facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa konferencja naukowa „E-learning – w rozwoju kompetencji kluczowych”

Od 10 do 11 października 2011 r. na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ i w hotelu „Wilga” w Ustroniu będzie odbywać się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „E-learning – w rozwoju kompetencji kluczowych”. Tematyka konferencji obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: e-learning w rozwoju kompetencji kluczowych, teoretyczne, metodyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość, multimedia w nauczaniu na odległość oraz e-learning w kształceniu ustawicznym. W programie sympozjum znajdują się także warsztaty pt. „Nauczanie na odległość, wspomagane Content Management System (CMS)” oraz wideokonferencja z udziałem europejskich i kanadyjskich naukowców specjalizujących się w zakresie e-learningu.

Organizatorami wydarzenia są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ostrawski, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet Śląski w Opawie oraz Constantine the Philosopher University in Nitra.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.dlcc.us.edu.pl.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.