facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydział Teologiczny UŚ, śląski oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ organizują konferencję naukową poświęconą zaburzeniom płynności mowy. Spotkanie, które odbędzie się 12 września 2014 r. w Katowicach adresowane jest do teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii. W inauguracji konferencji udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Problematyka konferencji dotyczyć będzie kwestii związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań prowadzonych na gruncie balbutologopedii. W programie spotkania przewidziano wystąpienia praktyków i teoretyków specjalizujących się w zaburzeniach płynności mowy, którzy reprezentują zarówno krajowe, jak i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze.

W programie konferencji przewidziano sesje posterowe i warsztaty prowadzane przez wybitnych specjalistów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.konferencja-zpm.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.