facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych II”

9 września 2011 r. o godz. 9.09 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19 rozpocznie się Międzynarodowa Konferencja „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych II”. Jej celem jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych wskazujących kierunki osiągnięcia porozumienia w sytuacjach kryzysowych. Konferencja ma umożliwić wypracowanie interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy pomiędzy naukowcami i praktykami zajmującymi się problematyką reagowania w sytuacjach kryzysowych.

JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś będzie uczestniczył w uroczystym otwarciu konferencji.

Udział w wydarzeniu zadeklarowało ok. 200 osób, m.in. przedstawiciele policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Centralnego Biura Śledczego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, straży granicznej, służby więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

W czasie konferencji uczestnicy będą mieli okazję obserwować symulację sytuacji zakładniczej (dziewięciu zakładników) z udziałem dziewięciu negocjatorów. Organizatorami wydarzenia są: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Szkoła Policji w Katowicach oraz kierownik Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.