facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa konferencja „Innowacyjność w badaniach pedagogicznych…”

Budynek Wydziału Etnologii i nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjność w badaniach pedagogicznych – teoria i praktyka – twórczy nauczyciel, nauczyciel jako twórca” odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania oraz promowania innowacyjnych programów, metod pracy, projektów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Konferencja skierowana jest do teoretyków i praktyków zainteresowanych zagadnieniami innowacyjności w pracy z dzieckiem i ma na celu integrację środowiska naukowego oraz nauczycielskiego, a także wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie nowych, twórczych działań umożliwiających osiąganie zamierzonych celów dydaktycznych i wychowawczych.

Oprócz sesji plenarnej oraz obrad w sekcjach, planowane są warsztaty dla zainteresowanych uczestników. Zgłoszenia udziału w spotkaniu przyjmowane są do 10 marca 2018 roku.

Formularz rejestracyjny oraz szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: weinoe.us.edu.pl.

Zaproszenie [pdf, 816 kB]

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.