facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa konferencja arbitrażowa „Applicable Law in the International Arbitration”

20 listopada 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja arbitrażowa „Applicable Law in the International Arbitration”, poświęcona szeroko pojętej problematyce prawa właściwego w arbitrażu. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli znamienici referenci reprezentujący środowisko naukowe oraz praktycy, między innymi: 

 • prof. dr Davor Babić (Zagrzeb),
 • Emilia Fronczak (Nancy, Francja),
 • prof. dr Bettina Heiderhoff (Münster, Niemcy),
 • Joanna Kolber (Bruksela),
 • Matthias L. Kuscher,
 • dr Paolo Michele Patocchi,
 • prof. JUDr. Monika Pauknerová (Praga),
 • dr Wojciech Sadowski (Warszawa),
 • dr Maxi Scherer (Londyn),
 • prof. dr hab. Marek Safjan (Warszawa/Luxemburg),
 • dr hab. prof. UŚ Maciej Szpunar (Katowice/Luxemburg),
 • prof. dr Vladimir Pavić (Belgrad),
 • dr Maciej Zachariasiewicz (Warszawa),
 • dr hab. Grzegorz Żmij (Katowice).

 

W inauguracji udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Konferencja jest współorganizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach przy wsparciu Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica.

Szczegółowe informacje zawiera karta informacyjna i formularz zgłoszeniowy konferencji.

Informacje o prelegentach

Program

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.