facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa konferencja „8th International Summer School on Aggregation Operators”

Od 7 do 10 lipca 2015 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbywać się będzie międzynarodowa konferencja „8th International Summer School on Aggregation Operators”. W oficjalnym otwarciu wydarzenia 7 lipca o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny. Wykład inauguracyjny pt. „Fuzzy implications:  some algebraic perspectives” wygłosi prof. Balasubramaniam Jayaram.

Szkoły AGOP są tradycyjną konferencją grupy roboczej AGOP (Aggregation Operators – Theory and Applications) Europejskiego Towarzystwa Naukowego EUSFLAT (EUropean Society for Fuzzy Logic And Technology) organizowaną w cyklu dwuletnim (biennial) nieprzerwanie od roku 2001. Poprzednie konferencje AGOP odbywały się w Oviedo (Hiszpania, 2001), Alcalá de Henares (Hiszpania, 2003), Lugano (Szwajcaria, 2005), Gandawie (Belgia, 2007), Palma de Mallorca (Hiszpania, 2009), Benevento (Włochy, 2011) oraz Pampelunie (Hiszpania, 2013).

Celem konferencji AGOP jest umożliwienie pracownikom naukowym oraz doktorantom z różnych ośrodków akademickich wymiany poglądów i doświadczeń, dyskusji na temat najnowszych trendów oraz prezentacji wyników badań dotyczących szeroko rozumianych operatorów agregujących. W dzisiejszych czasach funkcje agregujące są potężnym narzędziem stosowanym w wielu dziedzinach nauki, w szczególności w zagadnieniach wielokryterialnego podejmowanie decyzji, w systemach eksperckich, w algorytmach przybliżonego wnioskowania, w zagadnieniach wykorzystujących sieci neuronowe czy też w modelowaniu systemów rozmytych.

Na konferencji AGOP 2015 planowanych jest 34 standardowych odczytów dwudziestominutowych. Poza wygłoszeniem własnych referatów oraz zapoznaniem się z badaniami prowadzonymi przez innych naukowców, uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji dydaktycznych (tzw. tutorials) wygłoszonych przez zaproszonych gości – najlepszych specjalistów w Europie w tej dziedzinie:

  • prof. Bernard De Baets (Ghent University, Belgia) — „The role of aggregation functions in fuzzy relational calculus”,
  • prof. Jean-Luc Marichal (University of Luxembourg, Luksemburg) — „Generalizations and variants of associativity for aggregation functions”,
  • prof. Radko Mesiar (Slovak University of Technology, Słowacja) — „Aggregation functions based on integrals with respect to monotone measures”.

Dodatkowo wykłady plenarne w trakcie trwania konferencji AGOP 2015 wygłoszą następujący naukowcy:

  • prof. József Dombi (University of Szeged, Węgry) — „On consistent operator systems”,
  • prof. Balasubramaniam Jayaram (Indian Institute of Technology Hyderabad, Indie) — „Fuzzy implications: some algebraic perspectives”,
  • prof. Maciej Sablik (University of Silesia, Polska) — „A converse to fubini theorem and a description of means”.

Organizatorem konferencji jest Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://agop.math.us.edu.pl.

Program

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.