facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Pomiędzy tożsamością a obrazem”

20 i 21 maja 2013 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Pomiędzy tożsamością a obrazem”. Sesja ma charakter interdyscyplinarny – zostaną zaprezentowane wystąpienia związane ze sztukami plastycznymi, architekturą, przestrzenią, literaturą, filmem, filozofią, mediami, prawem oraz tożsamością wirtualną. Organizatorami wydarzenia są: Koło Naukowe Historyków Sztuki oraz Koło Naukowe Filozofii Kultury UŚ, Koło Naukowe Humanistów ATH, Koło Naukowe Malarstwa ASP oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

Program
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.