facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Mgr Miroslav Hrdlicka gościem Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

Od 30 listopada do 7 grudnia 2014 r. w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ gości mgr Miroslav Hrdlicka z Uniwersytetu w Zagrzebiu. Pobyt realizowany jest jako część projektu badawczego z zakresu lingwistyki stosowanej oraz leksykografii. Mgr Miroslav Hrdlicka wziął udział w prowadzonych przez SJiKP UŚ letnich warsztatach językowo-kulturowych pt. „Polska w duszy gra” organizowanych w sierpniu w ramach programu CEEPUS. Szkoła Języka i Kultury Polskiej od kilku lat współpracuje z Uniwersytetem w Zagrzebiu, pracownicy obydwu instytucji biorą udział w konferencjach naukowych, projektach badawczych oraz wymianie studentów i kadry naukowej.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.