facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Metropolitalna gra interesów – czyli co zrobić, żeby wszyscy zaczęli grać do jednej bramki”

31 marca 2011 r. o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ rozpocznie się konferencja pt. „Metropolitalna gra interesów – czyli co zrobić, żeby wszyscy zaczęli grać do jednej bramki”. Uczestnikami konferencji będą polscy i francuscy eksperci.

W wydarzeniu udział wezmą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, konsul generalny Francji Alexis Chahtahtinsky, prezydent Katowic Piotr Uszok, przewodniczący zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski.

Pośród francuskich prelegentów znajdą się przedstawiciele metropolii: Lyon, Bordeaux i Saint-Étienne Métropole. Podejmą m.in. zagadnienia procesu rozwoju zaawansowanej i wielofunkcyjnej współpracy międzygminnej, rozstrzygania sprzecznych interesów i ambicji metropolitalnych poszczególnych miast, sposobu angażowania społeczności w projekty metropolitalne. Wśród polskich prelegentów swoje stanowiska zaprezentują: dr Robert Pyka i dr Elżbieta Zuzańska.

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów Dni Frankofonii przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach, Urząd Miasta Katowice i Metropolię Silesia. Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

 

 


O wydarzeniu napisał serwis „InSilesia.pl” w artykule pt. „Jak grać do jednej bramki? Konferencja o problemach metropolii”. (1.04.2011).

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.