facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Memorandum o współpracy pomiędzy uczelniami z Polski, Czech i Słowacji

27 października 2011 r. w siedzibie Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie odbędzie się uroczystość podpisania memorandum o współpracy pomiędzy jedenastoma uczelniami: z Polski (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Czech (VSB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie, Uniwersytet Śląski w Opawie) i Słowacji (Uniwersytet Żyliński, Uniwersytet im. Aleksandra Dubčeka w Trenczynie).

Z chwilą podpisania memorandum zostanie powołane konsorcjum PROGRES 3, którego celem będzie wzmocnienie prowadzonej współpracy transgranicznej poprzez wspólne przedsięwzięcia naukowo-badawcze, projekty i współpracę z gospodarką.

Podczas wydarzenia Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentować będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, któremu towarzyszyć będzie kierownik Działu Współpracy z Zagranicą Agata Wójcik.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.