facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska otrzymał Medal za Zasługi dla Zrównoważonego Rozwoju

Polska Izba Ekologii w Katowicach (PIE) nadała Wydziałowi Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego Medal za Zasługi dla Zrównoważonego Rozwoju. Medal został wręczony przez przewodniczącego Rady PIE Czesława Śleziaka podczas gali „Ekolaury 2015”, która odbyła się 23 listopada 2015 r.

Wydział od ponad 45 lat prowadzi działalność naukowo-badawczą i kształci specjalistów w zakresie monitorowania stanu i ochrony środowiska. Prowadzony kierunek studiów ochrona środowiska od wielu lat znajduje się w pierwszej dziesiątce rankingu „Perspektyw” w Polsce. Badania naukowe pozwoliły na wypracowanie sposobów identyfikacji i metod oceny zagrożeń dla różnorodności biologicznej np. ze strony organizmów obcego pochodzenia oraz licznych metod stosowanych w bioremediacji gleb, a także poprawy funkcjonowania zbiorników antropogenicznych. Rezultaty prowadzonych projektów, takich jak ZIZOZAP czy BIOGEO-SILESIA ORSIP, stały się narzędziem pomocnym w zarządzaniu środowiskiem województwa śląskiego.

Aktualnie Wydział Biologii i Ochrony Środowiska podejmuje działania na rzecz wykorzystania ekologicznych źródeł energii i tym samym kolejny raz wpisuje się w dążenia do poprawy jakości środowiska.

Dyplom

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.