facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Medal okolicznościowy dla JM Rektora UŚ

26 listopada 2012 r. w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś otrzyma od mgr. inż. Stefana Makosza, zastępcy dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku medal okolicznościowy z okazji pięćdziesięciolecia istnienia rybnickiego CKI. Następnie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś spotka się z prezesem Fundacji Ekologicznej „Ekoterm Silesia” Edwardem Mietłą.

Foto: Sebastian Morgała

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.