facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Matematyka dla życia"

18 grudnia o godzinie 12.00 w sali 227 Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 14 odbędzie się spotkanie z dr Jolantą Kazak w ramach którego wygłosi prelekcję pt.: Matematyka dla życia.

Dr Jolanta Kazak - adiunkt w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego oraz wolontariuszka Centrum Charytatywno - Wolontariackiego SOLIDARNI (CChW SOLIDARNI), które jest organizacją wyodrębnioną z Prowincji Polskiej Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA) przez ostatnie 3 miesiące żyła pełnią projektu Matematyka dla życia - edukacja uczniów i nauczycieli w Bugisi Mission w Tanzanii.

W Tanzanii celem pracy dr Jolanty Kazak było kształcenie obecnych i przyszłych nauczycieli matematyki, a także dzieci. Jednak jej praca nie kończy się z chwilą przyjazdu do Polski - teraz zamierza podzielić się z nami swoimi doświadczeniami i opowiedzieć o swoich przeżyciach i samym projekcie, który realizowała we Wschodniej Afryce... Dr Jolanta Kazak przedstawi założenia projektu a także przebieg i jego realizację w prezentacji multimedialnej. Będzie też czas na dyskusję i wymianę spostrzeżeń!

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.